Sự kiện

Đậu tương đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng ở Chicago do thương nhân lo ngại về thời tiết khô hạn ở Brazil và thu hoạch chậm ở M ...
Giá đậu tương dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất hàng tuần trong 14 tháng qua khi các nhà đầu tư lo ngại tình hình thời tiết khô hạn ở Brazil ...